? NAZİRLİK ŞEYXİN NƏZARƏTİNDƏ OLAN BAKI İSLAM UNİVERSİTETİNİN DİPLOMLARINI TƏSTİQLƏMİR – 3500 NƏFƏR DİPLOMSUZ QALDI | YENİLİK.AZ İNTERNET QƏZETİ