? NAZİRLİKDƏN DƏRSLİKDƏKİ “ERMƏNİ XƏRİTƏSİ” İLƏ BAĞLI RƏSMİ AÇIQLAMA | YENİLİK.AZ İNTERNET QƏZETİ