? PREZİDENT LÜTFİ ZADƏ İLƏ VİDA MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK EDİR | YENİLİK.AZ İNTERNET QƏZETİ