? PREZİDENT XALQ ARTİSTİ İLƏ BAĞLI SƏRƏNCAM İMZALADI | YENİLİK.AZ İNTERNET QƏZETİ